صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
کپی نت آموزش - آرشیو 1392/9
<-Description->
جواد سقای حسینی چهارشنبه 20 آذر 1392
بخشی از مقدمه:
از آنجا که قانون مجازات اسلامی مواد 304 الی 312 خود را به بحث ضمان عاقله اختصاص داده است و در قانون مدنی و مسئولیت مدنی نیز به بحث مسئولیت سرپرستان اطفال و مجانین پرداخته است . اما عده ای بر این اعتقاد هستند که ضمان عاقله به معنای مسئولیت گروهی از خویشاوندان شخص جانی در پرداخت دیه ی جنایت خطایی که در آن هیچ گونه نقشی نداشته اند، امروز با تردیدهای بسیاری مواجه است . و آن را از جمله قوانین متروک قانون مجازات اسلامی می دانند . این گروه اظهار می دارند با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مجازات ها و این که این مسئله مربوط به مقتضیات زمانی زندگی قبیله ای در قبل از اسلام و مسئولیت جمعی در آن زمان است که در آن تجاوز به جان و مال یکی از افراد قبیله ، تعدی و تجاوز به کل جامعه تلقی می شد .
در این مقاله سعی شده در قالب سه فصل ابتدئاً به بحث عاقله و در فصل دوم مسائل مربوط به مسئولیت مطرح و انشا الله در فصل سوم به تبیین مسئولیت عاقله...خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : خودکار (قابل آپدیت)
مبحث بندی :دارد
گفتار بندی : دارد
نتیجه گیری :دارد
منابع و ماخذ : دارد
پی نوشت : دارد
تعداد صفحه :60
فرمت :WORD & PDFادامه مطلب...
برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 434
جواد سقای حسینی چهارشنبه 20 آذر 1392
بخشی از چکیده:
بازرسی در اصطلاح حقوق عمومی به معنی نظارتی است که از سوی قدرت عمومی یا دولت بر عملکرد مأموران اداری و ادارات اعمال می‌شود، این نوع بازرسی به دلایل عقلی و شرعی ضروری است، عقل سلیمی که خالی از گرایش‌های نفسانی باشد وجود بازرسی بر ادارات و کارمندان را تأیید می‌کند و در شرع مقدس اسلام نیز به دلایلی از جمله رعایت عدالت و جلوگیری از تکاثرطلبی عده‌ای منفعت‌طلب در آیات و روایات به وجود چنین بازرسی تأکید شده است.سازمان بازرسی‌کل کشور یکی از مراجع نظارت قضایی غیرترافعی است. هر چند که بازرسی و دادرسی متفاوت است و عملاً سازمان بازرسی‌کل کشور عمل قضایی انجام نمی‌دهد. لیکن چون از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه می‌باشد در زمره نظارت قضایی قلمداد شده است. در اصل 174 قانون اساسی جهت نظارت ...
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد(خودکار)
رعایت اصول روش تحقیق : شده است
فصل بندی :‌ 2 فصل
مبحث بندی: دارد
گفتار بندی :
دارد
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ: 7 منبع از کتب حقوقی
تعداد صفحات :‌154 صفحهادامه مطلب...
برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 403
جواد سقای حسینی چهارشنبه 20 آذر 1392
کار تحقیقی مسولیت مدنی محجورین
بخشی از مقدمه:

موضوع مسئوليت محجورين  با توجه به حمايت قانون از ايشان از مباحث مهم حقوق مدني و کيفري است. مسووليت ايشان از ديدگاه جزايي به واسطه فقدان عنصر معنوي تحقق پذير نمي باشد، اما از آنجا که ضمان يا همان مسووليت مدني قايم به وجود عنصر عمد نيست، قانون براي محجورين مسووليت قايل شده است. در برخي نظام هاي حقوقي مانند کامن لا، مسووليت محجورين و سرپرستان ايشان تابع مقررات عام مسووليت مدني است و قواعد خاصي در اين زمينه وجود ندارد، اما در حقوق ايران گرچه مسووليت محجورين صراحتا در قانون مدني(ماده 1216) به رسميت شناخته شده است اما با تصويب قانون مسووليت مدني پس از آن، با طرح موضوع مسئوليت سرپرست محجورين، تعارضاتي حادث شده که...


خصوصیات :‌
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
فصل بندی : 5 فصل
گفتار بندی : دارد
اصول روش تحقیق :رعایت شده است
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ :‌9 منبع معتبر از کتب
پاورقی و پی نوشت: دارد
تعداد صفحات : 76 صفحهادامه مطلب...
برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 1263
جواد سقای حسینی دوشنبه 18 آذر 1392
بخشی از چکیده :در يك نظام سياسى دموكراتيك, وظيفه دولت, تإمين امنيت ملى است. در واقع, برآيند تمامى وظايف و كاركردهاى دولت در يك نظام دموكراتيك, تإمين امنيت ملى به مفهوم امنيت تمامى افراد جامعه است. بنابراين مى توان گفت كه دولت, كارخانه اى است كه محصول آن, امنيت است و همه ابزارها, اختيارات و قدرتى كه در اختيار نهاد دولت قرار دارد, به منظور حصول اين هدف اصلى است. دولت هاى مختلف براى تإمين امنيت ملى بر اساس برداشت و تعريفى كه از آن دارند, سياست ها و راهبردهاى خاصى را تدوين مى كنند. بنابراين, اتخاذ يك سياست امنيتى, مبتنى بر پيش فرض ها و ...


خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
فصل بندی : 2 فصل
گفتار بندی : دارد
اصول روش تحقیق : رعایت شده
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : 7 منبع
تعداد صفحات : 45 صفحه
فرمت فایل : word & PDFادامه مطلب...
برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 542