X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدمشاهده پیش نمایش چاپ و تنظیمات چاپ در ورد
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
مشاهده پیش نمایش چاپ و تنظیمات چاپ در ورد
تنظیمPrint preview, نتظیم چاپ در ورد آپشن, مشاهد پیش نمایش چاپ در ورد, تنظیمات Word Options آشنایی با چاپ سند در ورد  مشاهده ی پيش نمایش چاپپس از اتمام کار با سند، اگر بخواهيد آن را چاپ کنيد بهتر است براي اطمينان از صحت چاپ،پيش نمايش آن را مشاهده
جواد سقای حسینی پنجشنبه 3 مرداد 1392
آشنایی با چاپ سند در ورد
 مشاهده ی پيش نمایش چاپ

پس از اتمام کار با سند، اگر بخواهيد آن را چاپ کنيد بهتر است براي اطمينان از صحت چاپ،پيش نمايش آن را مشاهده کنيد و چگونگي ظاهر شدن متن بر روي هر يک از صفحه ها را کنترل کنيد و در صورت نياز با استفاده از امكانات اين نما، اشكالات احتمالي در طرح يا متن سند را برطرف کنيد.

براي مشاهده ی سند در نمای پيش نمايش چاپ مي توانيد از منوی د کمه ی Office در زير منوی Print گزينه ی Print Preview استفاده کنيد.

در اين نما سربرگ Print preview فعال می شود که شامل ابزارهاي زير است:
Print : کادر محاوره ای Print را براي انجام تنظيم هاي چاپ و چاپ سند نمايش می دهد.
Options : کادر محاوره ای Word Options بخش تنظيم های چاپ را باز می کند.

وظيفه ی گزينه های قسمت Printing Options در زیر آورده شده است.تنظيم های چاپ در كادر محاور ه ای Word Options

Print drawings created in Word چاپ شیءهای ترسيمی مانند شكل ها و کادرهای متن
Print background colors and images چاپ عكس ها و رنگ های پس زمينه
Print document properties بعد از چاپ سند، در صفحه ی جداگانه ای اطلاعات خلاصه ای از آن را چاپ می کند.
Print hidden text چاپ متن هايی که به عنوان مخفی قالب بندی شده اند.
Update fields before printing قبل از چاپ سند، همه ی فيلدها را به روزرسانی می کند.
Update linked data before printing قبل از چاپ سند، همه ی داده های لينک شده را به روزرسانی می کند.

ابزارهای Orientation ، Margins و Size برای تنظيم صفحه استفاده می شوند.
Zoom : کادر محاور ه ای Zoom را برای تنظيم بزر گ نمايی نمای پيش نمايش چاپ
باز می کند. در اين کادر محاور ه ای می توان درصد بزرگ نمايی و بزرگ نمايی
به انداز ه ی عرض صفحه Page width ، عرض متن ( Text width )، کل صفحه ( Whole page ) يا
چند صفحه ای ( Many pages ) را تعيين کرد.
100% : با انتخاب اين گزينه صفحه با بزر گ نمايي 100 % نمايش داده مي شود.
One Page : بزر گ نمايی را به گونه اي تغيير مي دهد که فقط کل صفحه ي جاري قابل
مشاهده باشد.
Two Pages : بزر گ نمايی را به گونه اي تغيير مي دهد که دو صفحه ي کامل از سند قابل مشاهده باشد.
Page Width : بزر گ نمايي را به نحوي تنظيم مي کند که عرض صفحه در عرض ناحيه ی پيش نمايش چاپ، نمايش داده شود.
Show Ruler : فعال کردن اين گزينه سبب نمايش خط کش می شود.
Magnifier : اگر اين گزينه را فعال کنيد اشار ه گر ماوس به يک ذره بين تبديل می شود.
که با توجه به علامت مثبت يا منفی در آن ( يا ) کليک ماوس باعث بزرگ يا کوچک شدن نما  ميشود.
Shrink One Page : اگر در آخرين صفحه ي سند مقدار کمي از متن قرار گرفته باشد، با انتخاب اين ابزار، برنامه ی Word اندازه ي قلم کل متن را کاهش مي دهد تا مطالب آخرين صفحه به صفحه ي ماقبل آخر منتقل شوند و صفحه ي آخر حذف شود.
Next Page و Previous Page : صفحه ی بعدی و صفحه ی قبلی سند را نمايش می دهند.
Close Print Preview : اگر اين ابزار را کليک کنيد يا کليد Esc را از صفحه کليد فشار دهيد از نماي پيش نمايش چاپ به نماي قبلي باز مي گرديد.| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 4072