صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
کار تحقیقی «مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی کارفرما »
مطالعه تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی کارفرما کار تحقیقی ‌ مسئولیت مدنی کارفرما در ایران و انگلیس کار تحقیقی «مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی کارفرما در سیستم حقوقی ایران و انگلیس»بخشی از چکیده :ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1330 برای اولین بار احکام خاصی ر
جواد سقای حسینی جمعه 22 شهریور 1392
کار تحقیقی «مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی کارفرما در سیستم حقوقی ایران و انگلیس»
بخشی از چکیده :ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1330 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسئولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارگران و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شود مقرر نموده است.ماده فوق به گونه‌ای تنظیم شده است که مبنای مسئولیت ناشی از آن را به‌ وضوح نمی‌توان برداشت نمود.به همین دلیل برخی از حقوقدانان به نظریه تقصیر متمسک‌ شده‌اند و برخی نیز به نظریه خطر(بدون تقصیر)متمسک شده‌اند و عده‌ای نیز فرض تقصیر را مبنای مسئولیت کارفرما در نظر گرفته‌اند.
در این مقاله سعی شده است که با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلیس و بعضا فرانسه و با تکیه بر اصول  ...

مشخصات :
جکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
گفتار بندی :دارد
مبحث بندی : دارد
فصل بندی : سه فصل
پی نوشت :‌دارد
نتیجه گیری : دارد
منابع : فارسی و انگلیسی
تعداد صفحه :45
قیمت : 13500
فایل : Word -PDF                                                     

فهرست مطالب


فهرست مطالب

عنوان

  صفحه
چکیده      1
مقدمه   2
گفتار اول :تاریخچه و مبنای مسئولیت مدنی کارفرما گفتار اول:تاریخچه مسئولیت مدنی کارفرما   3
گفتار دوم:مبانی مسئولیت مدنی کارفرما    4
مبحث اول-نظریه تقصیر:   4
الف:نظریه تقصیر ناشی از سوء انتخاب کارگر      5
ب:تقصیر ناشی از سوء مراقبت از عمل کارگر       5
مبحث دوم:نظریه خطر      7
مبحث سوم:نظریه نمایندگی   10
مبحث چهارم:نظریه تضمین حق    11
بخش دوم:شرایط تحقق مسئولیت مدنی کارفرما و مراجعه به کارگر   12
فصل اول:شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی کارفرما      13
گفتار اول:مفهوم ضرر1و انواع آن   14
مبحث اول:انواع ضرر    14
مبحث دوم:شرایط ضرر قابل جبران    16
الف-مسلم بودن ضرر    17
ب-خسارت باید مستقیم باشد    17
ج-خسارت قبلا ترمیم نشده باشد   18
گفتار دوم:عمل زیانبار محبث اول:عنصر تقصیر      18
الف-عنصر مادی تقصیر   19
ب-عنصر معنوی یا روانی تقصیر    20
گفتار سوم:رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار    20
فصل دوم:شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی کارفرما      22
گفتار اول:لزوم شمول قانون کار نسبت به کارفرمایان‌ 1-کارفرما مشمول قانون کار نسبت به کارفرمایان      22
گفتار دوم:لزوم ورود خسارت در حین انجام کار یا به مناسبت آن      24
مبحث اول:خسارت وارده در حین انجام کار      25
مبحث دوم:خسارت وارده به مناسبت انجام کار      27
فصل سوم:شرایط مراجعه کارفرما به کارگر    29
گفتار اول:جبران خسارت زیان‌دیده توسط کارفرما مبحث اول:اعاده وضع زیان‌دیده به قبل از ورود زیان و محو آثار آن      29
مبحث دوم:جبران خسارت از طریق دادن معادل   30
گفتار دوم:تقصیر کارگر    31
بخش سوم:موارد معافیت کارفرما    32
گفتار اول:اثبات رعایت کلیه احتیاطهای لازم‌ گفتار اول:مراقبت متعارف در انتخاب کارگران      33
گفتار دوم:مراقبت متعارف در تهیه وسایل و ارائه دستورات و آموزشهای صحیح به کارگران      33
نتیجه‌گیری      36
پی نوشتها :      38
منابع فارسی      41
منابع انگلیسی      43


حهت خرید می توانید : مبلغ 13500توبه شماره کارت  9298-3903-9918-6037 به نام جواد سقای حسینی و دریافت کد پیگیری و تماس با شماره همراه:09148914157 یا 04142264420  کد پیگیری را اعلام نمایید تا مقاله به ایمیل مورد نظر شما ارسال گردد. امکان خرید صفحه ای : قیمت واحد هر صفحه 300 تومان می باشد که میتوانید شماره صفحه های مورد نظرتان را از فهرست مطالب انتخاب نموده و اعلام کنید .

مشاهده بانک کارتحقیقی رشته حقوق به سایت کپی نت دانشجو (کلیک کنید)


| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 661