صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
کار تحقیقی رشته حقوق مسئولیت مدنی محجورین
محجورین مسئولیت مدنی محجورین اعمال حقوقی محجورین تعریف محجورین کار تحقیقی رشته حقوق کار تحقیقی مسولیت مدنی محجورین بخشی از مقدمه:موضوع مسئوليت محجورين  با توجه به حمايت قانون از ايشان از مباحث مهم حقوق مدني و کيفري است. مسووليت ايشان از دي
جواد سقای حسینی چهارشنبه 20 آذر 1392
کار تحقیقی مسولیت مدنی محجورین
بخشی از مقدمه:

موضوع مسئوليت محجورين  با توجه به حمايت قانون از ايشان از مباحث مهم حقوق مدني و کيفري است. مسووليت ايشان از ديدگاه جزايي به واسطه فقدان عنصر معنوي تحقق پذير نمي باشد، اما از آنجا که ضمان يا همان مسووليت مدني قايم به وجود عنصر عمد نيست، قانون براي محجورين مسووليت قايل شده است. در برخي نظام هاي حقوقي مانند کامن لا، مسووليت محجورين و سرپرستان ايشان تابع مقررات عام مسووليت مدني است و قواعد خاصي در اين زمينه وجود ندارد، اما در حقوق ايران گرچه مسووليت محجورين صراحتا در قانون مدني(ماده 1216) به رسميت شناخته شده است اما با تصويب قانون مسووليت مدني پس از آن، با طرح موضوع مسئوليت سرپرست محجورين، تعارضاتي حادث شده که...


خصوصیات :‌
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
فصل بندی : 5 فصل
گفتار بندی : دارد
اصول روش تحقیق :رعایت شده است
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ :‌9 منبع معتبر از کتب
پاورقی و پی نوشت: دارد
تعداد صفحات : 76 صفحه

فهرست مطالب

عنوان

  صفحه
چکیده :   1
مقدمه :   2
فصل اول : تعریف محجـورین در قانـون و اسـلام.   3
گفتار اول :تعریف محجورین.   4
گفتار دوم : انواع حجر.   6
گفتار سوم : محجورین از منظر اسلام.   8
فصل دوم: مسئولیت مدنی محجورین از نظر قانون ج.ا. ایران.   13
گفتار اول :لزوم قانون مسئولیت مدنی محجورین.   14
گفتار دوم :سن مسولیت کیفری و بلوغ سیاسی.   16
گفتار دوم :سن مسولیت کیفری و بلوغ سیاسی.   16
گفتار سوم  :شروع کودکی در قانون مدنی ایران.   19
گفتار چهارم  :پایان کودکی درقانون مدنی ایران.   20
گفتار پنجم :سن مسئولیت کیفری کودکان.   28
گفتار پنجم : سن کودک در حقوق سیاسی وشرکت در انتخابات.   30
فصل سوم:.   32
شرایط و نحوه تمیز محجورین در قانون مدنی.   32
گفتار اول: مفهوم صغیر.   33
گفتار دوم: جنون.   35
گفتار سوم:اقسام جنون.   36
گفتار چهارم: سفیه.   38
فصل چهارم  :اعمال حقوقی محجورین.   40
گفتار اول: اعمال حقوق صغار.   40
گفتار دوم : قبول وکالت.   43
گفتار سوم: اعمال حقوقی مجنون.   46
گفتار چهارم :مبنای مسوولیت محجورین.   47
گفتار پنچم :مسوولیت سرپرست صغار و مجانین.   48
گفتار ششم :نگاهی به قانون مسوولیت مدنی محجورین.   49
گفتار هفتم  :مبنای مسوولیت سرپرستان.   55
فصل پنجم :.   60
محجورین و اهلیت.   60
گفتار اول :حجر و اهلیت در قانون مدنی.   61
گفتاردوم  : قیمومت.   64
نتیجه گیری:   74
پیشنهاد و انتقادات:   75
منابع:   76

جهت خرید :

مبلغ 23000تومان به کارت به شماره کارت  9298-3903-9918-6037 به نام جواد سقای حسینی و دریافت کد پیگیری و تماس با شماره همراه:09148914157 یا 04142264420  کد پیگیری را اعلام نمایید تا مقاله به ایمیل مورد نظر شما ارسال گردد. امکان خرید صفحه ای : قیمت واحد هر صفحه 300 تومان می باشد که میتوانید شماره صفحه های مورد نظرتان را از فهرست مطالب انتخاب نموده و اعلام کنید .

مشاهده بانک کارتحقیقی رشته حقوق به سایت کپی نت دانشجو (کلیک کنید)


| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 1263