صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
کار تحقیقی بررسی جایگاه تشخیص مصلحت نظام
کار تحقیقی مجمع تشخیص مصلحت سیر تاریخی مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه مجمع تشخیص مصلحت خیطه وظایف و اختیارات مصلحت نظام
جواد سقای حسینی یکشنبه 12 مرداد 1393
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « بررسی جایگاه تشخیص مصلت نظام »
بخشی از چکیده :‌مجمع تشخیص مصلت نظام از نهادهای حکومتی خاص در جمهوری اسلامی ایران استکه وظایف متنوعی را بر عده دارد و هر چند وجه تسمیه و دلیل پیدایش آن مشخصاض مرتبط با قوه مقننه می باشد ولی در عین حال دارای پاره ای وظایف و اختیارات غیر تقنینی است . به لحاظ ساختار ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران ، بررسی حقوق جایگاه و دامنه وظایف و اختیارات مجمع تشخصی مصلحت اهمیت بسیار زیادی دارد . بویژه آنکه مجمع مذکور عملاً طریقه ای برای قانونگذاری تلقی گردیده است . در این تحقیق ابتدائاً ضمن بیان سیر تاریخی تکوین مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران مطرح شده است پس از شرح وظایف و اختیارات و میزان استقلال مجمع مذکور بعنوان یکی از نهادهای حکومتی خاص نظام ج . ا. ا بویژه در امر قانونگذاری و نیز جایگاه آن در قانون اساسی ، از لحاظ...


خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
مبحث بندی : دارد
گفتار بندی : دارد
بخش بندی : دارد
فصل بندی دارد :‌5 فصل
نتیجه گیری :‌دارد
پی نوشت : دارد
منابع و ماخذ : دارد
تعداد صفحات :115 صفحه
قیمت : 34500تومان

فهرست مطالب

صفحه

  عنوان
    چكيده
1   مقدمه
    فصل اوّل : تحولات تاريخى و سازمان و تشكيلات مجمع تشخيص مصلحت نظام
2   مبحث اوّل: تحولات تاريخى
2   گفتار اوّل: زمينه‏هاى آغازين
5   گفتار دوم: تشكيل مجمع
7   گفتار سوم: سير تحولات مجمع
8   گفتار چهارم: ديدگاه‏ها در لزوم تشكيل مجمع تشخيص مصلحت
8   1- لغويت و بى‏اثر بودن مجمع
11   2- تأمين كاركرد مجمع از سوى شوراى نگهبان
11   2-1 ديدگاه امام خمينى در تأسيس مجمع
12   3- ضرورت اجرايى نهاد مجمع تشخيص مصلحت
12   مبحث دوم: سازمان و تشكيلات مجمع تشخيص مصلحت
12   گفتار اول :اعضا و تشكيلات مجمع
14   گفتار دوم :آيين ‏نامه
30   گفتار دوم -تصدى ولى ‏فقيه
15   گفتار سوم :شرح وظايف و اختيارات
15   1- وظايف و اختيارات عادى
15   2- وظايف اتفاقى
    فصل دوم: وظايف مجمع تشخيص مصلحت و رابطه آن با ساير نهادهاى عالى حكومت
18   مبحث اوّل: وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسى
19   گفتار اول :محدوده حق حل اختلاف
20   گفتار دوم :تعريف سياست‏گذارى كلى
26   مبحث دوم: اعمال ولايت مطلقه و مجمع تشخيص مصلحت
27   مبحث سوم: مجمع و مجلس شوراى اسلامى
27   گفتار اول- اعتبار مصوبات مجمع در مقايسه با قوانين مصوب مجلس
27   گفتار دوم- محدوده اختيار عمل مجمع در مقايسه با مجلس
29   مبحث چهارم: رابطه بايسته مجمع با مجلس شوراى اسلامى
30   گفتار اول -تشكيل شوراى افتاء
31   مبحث پنجم: مجمع و شوراى نگهبان
32   مبحث ششم: مجمع و نهادهاى عالى تصميم‏گيرى
32   گفتار اول -مجمع و نقش شوراى عالى امنيت ملى
33   گفتار دوم -مجمع و نقش شوراى عالى انقلاب فرهنگى
33   گفتار سوم -مجمع و نقش شوراى عالى اقتصاد و نظاير آن
    فصل سوم :جايگاه مجمع تشخيص مصلحت در سلسله مراتب قانون‏گذارى
37   مبحث اوّل: جايگاه مجمع در ميان نهادهاى قانون‏گذارى و ناظر بر اجراى قانون
37   گفتار اوّل: مجمع بعد از شوراى نگهبان
37   گفتار دوم: مجمع بعد از مجلس شوراى اسلامى و قبل از شوراى نگهبان
38   گفتار سوم: مجمع به عنوان مجلس دوم بعد از مجلس شوراى اسلامى و قبل از شوراى نگهبان
38   مبحث دوم: جايگاه مجمع در ميان قوه مجريه و نهادهاى نظارتى آن
38   گفتار اوّل: لازم الاجراء بودن مصوبات مجمع براى نهادها
39   گفتار دوم: تنفيذ رهبرى و امضاى رياست جمهورى براى اجرا
40   گفتار سوم: نظارت در مجمع تشخيص مصلحت نظام
40   1-نظارت شوراى نگهبان بر مجمع تشخيص مصلحت
41   2- تشكيل سيستم نظارتى بر مجمع در ممانعت از تمسك دستگاه‏هاى اجرايى بر اين نهاد در مقابله با مجلس و يا ساير نهادهاى قانونى
41   3-نظارت رهبرى
    فصل چهارم: قلمرو فقهى و حقوقى مصوبات مجمع تشخيص مصلحت
43   مبحث اوّل: قلمرو فقهى
43   گفتار اوّل: شرعيت مصوبات مجمع در تشخيص احكام و موضوعات
43   1-شرعيت مصوبات
43   لف- مجمع و مصوبات ناشى از اختيارات و امر مقام رهبرى
43   اب- مجمع و ساير مصوبات
44   2-تشخيص احكام و موضوعات آن بر اساس مصلحت
45   1-2-قدرت مانور كار مجمع
46   2-2- مدت اعتبار مصوبات مجمع
46   مبحث دوم: قلمرو حقوقى
46   گفتار اوّل: قانون‏گذارى بر اساس مصلحت
46   1-ماهيت قانون‏گذارى
47   2 - مصوبات مجمع و رابطه آن با ساير قوانين عادى
50   گفتار دوم: مرزهاى قانون‏گذارى
50   1 - مصوبات مجمع در موارد تصرف در اموال و نفوس مردم در صورت ارائه خدمات دولتى:
51   2 - مصوبات مجمع در تصرف اموال و نفوس در غير مورد ارائه خدمات دولتى:
    فصل پنجم: الگـوهاى مصلحـت
54   طرح بحث :الگوهاي مصلحت
55   مبحث اوّل: الگوهاى سياسى
55   گفتار اوّل: حفظ نظام
59   گفتار دوم: امنيت ملى
61   گفتار سوم: استقلال و نفى سلطه
61   گفتار چهارم: محو استبداد و خودکامگى   
63   مبحث دوم: الگوهاى حقوقى   
63   گفتار اوّل: تفکیک حق و حکم   
68   گفتار دوم: حاکمیت و برابرى قانون   
70   گفتار سوم: مسئولیت دولت‏مردان و آزادى ملت   
72   گفتار چهارم: امربه‏ معروف و نهى ‏ازمنکر   
73   مبحث سوم: الگوهاى اجتماعى   
73   گفتار اوّل: وحدت و هم‏بستگى   
74   گفتار دوم: مصالح اصناف: جوانان، زنان، کارگران، ورزشکاران و ...   
74   الف- مصالح جوانان   
75   ب- مصالح زنان   
75   ج- مصالح کارگران   
76   د- مصالح ورزشکاران   
76   گفتار سوم: تعلیم و تربیت و تقویت روح ابتکار و نوآورى   
78   گفتار اوّل: خودکفایى   
79   گفتار دوم: محرومیت زدایى و رسیدگى به اقشار آسیب‏ پذیر جامعه   
81   گفتار سوم: توسعه و عدالت اجتماعى   
83   ابعاد عدالت:   
83   1-عدالت در بعد حکم و قضا و قانون‏   
83   2-عدالت در بعد اجتماعى   
83   3-عدالت در بعد اقتصادى:   
84   4-عدالت در بعد ادارى و سیاسى   
84   مبحث پنجم: الگوهاى اخلاقى - فرهنگى   
84   گفتار اوّل: مبارزه با فساد اجتماعى و هرگونه مظاهر تباهى   
85   گفتار دوم: ترویج تقوى و اخلاق حسنه   
85   گفتار سوم: نفى نفاق و دو رویى در جامعه   
91   نتیجه   
93   کتاب‏نامه   
93   منابع عربى   
95   منابع فارسى   
96   مجله‏ ها و روزنامه‏ ها   

جهت خرید: با واریز 34500 تومان ببه شماره کارت  9298-3903-9918-6037 به نام جواد سقای حسینی و دریافت کد پیگیری و تماس با شماره همراه:09148914157 یا 04142264420  کد پیگیری را اعلام نمایید تا مقاله به ایمیل مورد نظر شما ارسال گردد. امکان خرید صفحه ای : قیمت واحد هر صفحه 300 تومان می باشد که میتوانید شماره صفحه های مورد نظرتان را از فهرست مطالب انتخاب نموده و اعلام کنید .

مشاهده بانک کارتحقیقی رشته حقوق به سایت کپی نت دانشجو (کلیک کنید)


| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 680