صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی اضطرار و مسئولیت مدنی
کار تحققی اظطرار کار تحقیقی مسئولیت مدنی اظطرار در فقه و حقوق بررسی تطبیقی اظطرار و مسئولیت مدنی
جواد سقای حسینی سه شنبه 31 تیر 1393
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی اضطرار و مسئولیت مدنی
بخشی از جکیده:یکی از عواملی که موجب عدم مسئولیت جزایی اشخاص می گردد و جمیع فقهای اسلام و علمای حقوق بر آن معتقدند ، اضطرار می باشد .لکن مسئله ای که مورد اختلاف صاحب نظران می باشد این است که آیا اضطرار به عنوان عامل مشروع کننده جرم باید تلقی شود و به خاطر اینکه فرد مضطر اصولاً جرمی مرتکب نگردیده از او رفع مسئولیت جزایی می شود یا اینکه صفت مجرمانه همچنان برای عمل اضطراری ثابت و پابرجاست ولی شخص مضطر به خاطر شرایط ، اوضاع و احوال حاکم بر وی ،از مجازات معاف می باشد ؛ به عبارت دیگر ، این سئوال مطرح است که آیا اضطرار عامل مشروعیت جرم می باشد و یا عامل رافع مسئولیت مجرم ؟ در این تحقیق به یاری خداوند سعی خواهیم نمود ، با بیان نظریات صاحب نظران و ...
واژگان کلیدی : اظطرار ، مسئولیت مدنی ، رافع مسئولیت ، ضرورت

خصوصیات :

چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
گفتار بندی و مبحث بندی : دارد
نتیجه گیری : دارد
جمع بندی کلی :‌دارد
منابع و ماخذ : دارد
تعداد صفحات : 80 صفحه
قیمت :‌24000 تومان

فهرست مطالب

صفحه

  عنوان

-

  چکیده

1

  مقدمه
2   فصل اول :مفهوم و ماهيت حقوقي اضطرار
3   1-اضطرار در حقوق كيفري
4   2-اضطرار در حقوق مدني
5   3-اضطرار در فقه
6   4-تعريف استنتاجي :
7   5-اضطرار و ساير صورت هاي آفرين (اكراه و دفاع )
9   فصل دوم : نسبت اضطرار با منابع و موانع مسئوليت مدني
9   بخش اول : اضطرار ، تزاحم ضرورت ها
11   بخش دوم : منشاء انواع ضرورت ها
14   بخش سوم: تزاحم ضرورت ها و مرجحّات آن ها :
17   فصل سوم :نسبت اضطرار با منابع و موانع مسئوليت مدني
17   بخش اول : منابع مسئوليت مدني (موچبات ضمان )
20   بخش دوم : موانع مسئوليت مدني (مسقطات ضمان )
24   فصل چهارم : نقش اضطرار در رفع مسئوليت مدني
29   بخش دوم : اضرار به غير براي دفع ضرر از خود
31   بخش سوم : اضرار به غير براي دفع ضرر از وي
33   بخش چهارم :اضرار به غير براي دفع ضرر از ثالث
37   فصل پنجم : بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني
37   مقدمه مفهوم اراده و اختيار و اهميت آن دو در اعمال حقوقى
37   1- اراده
41   2-اختيار
44   بخش اوّل مفهوم اضطرار و اثر آن بر اراده
44   مبحث اوّل: تعريف اضطرار و مصاديق آن
44   گفتار اوّل : تعريف اضطرار و مفهوم آن
46   گفتار دوم : مصاديق اضطرار
48   مبحث دوم: اضطرار و اكراه
48   گفتار اوّل : تفاوت اضطرار و اكراه در مفهوم
48   الف) اقسام معاملات ناشى از اكراه
49   ب) معيار تفاوت اكراه و اضطرار
51   گفتار دوم : اثر اضطرار بر اراده در مقايسه با اكراه
51   الف) اثر اكراه بر اراده
53   نتيجه
54   ب) اثر اضطرار بر اراده
56   نتيجه
55   گفتار اوّل: اثر اضطرار در قراردادها
56   الف) نظر قانون مدنى و فقه
57   ب) تجزيه و تحليل
60   نتيجه
61   گفتار دوم: مصداق هاى مورد ترديد
61   الف) اضطرار ناشى از اكراه بر سبب معامله
63   نتيجه
63   ب) اضطرار ناشى از اكراه در «اكراه بر دو امر متردد»
65   ج) سوء استفاده از اضطرار
72   نتيجه
73   گفتار سوم: اثر اضطرار در ايقاعات
73   الف) قاعده كلى
74   ب) بحثى در مصاديق
77   جمع بندي :
79   فهرست منابع و ماخذ

جهت خرید: با واریز 24000 تومان ببه شماره کارت  9298-3903-9918-6037 به نام جواد سقای حسینی و دریافت کد پیگیری و تماس با شماره همراه:09148914157 یا 04142264420  کد پیگیری را اعلام نمایید تا مقاله به ایمیل مورد نظر شما ارسال گردد. امکان خرید صفحه ای : قیمت واحد هر صفحه 300 تومان می باشد که میتوانید شماره صفحه های مورد نظرتان را از فهرست مطالب انتخاب نموده و اعلام کنید .

مشاهده بانک کارتحقیقی رشته حقوق به سایت کپی نت دانشجو (کلیک کنید)


| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 1539