X
آموزش ایجاد و تنظیم سربرگ و پا صفحه ها در ورد
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
آموزش ایجاد و تنظیم سربرگ و پا صفحه ها در ورد
آموزش هیدر و فوتر در ورد, تنظیم HeaderوFooter, سربرگ های زوج وفرد, ایجاد سربرگ و پا صفحه ورد آموزش ایجاد سربرگ ها و پا صفحه در ورد و تنظیمات آن با استفاده از گزینه های ابزار Header یا Footer از گروه Header & Footer در سربرگ Insert متوانید یكی از سرص
جواد سقای حسینی پنجشنبه 20 تیر 1392

آموزش ایجاد سربرگ ها و پا صفحه در ورد و تنظیمات آن


با استفاده از گزینه های ابزار Header یا Footer از گروه Header & Footer در سربرگ Insert متوانید یكی از سرصفحه ها یا پا صفحه های از پیش تعریف شده در محیط Word را برای صفحه های سند خود انتخاب کنید. همچنین با انتخاب گزینه ی Edit Header از ابزار Header یا دابل کلیک روی حاشیه ی بالایی صفحه، متن اصلی کم رنگ شده و ناحیه ی سرصفحه و سربر گ Design از مجموع ه ی Header & Footer Tools فعال م ی شود )

به همین ترتیب می توانید با انتخاب گزینه ی Edit Footer از ابزار Footer یا دابل کلیک روی حاشیه پایینی صفحه، ناحیه ی پاصفحه را فعال کنید.


برای حر کت بین ناحیه های سرصفحه و پاصفحه،می توان از کلیدهای جهتی بالا و پایین یا ابزارهای Go to Footer و Go to Header استفاده کرد. با استفاده از ابزارهای گروه Insert می توان اطلاعاتی از قبیل ساعت و تاریخ جاری سیستم ( Date & Time )، فیلدها 1 یا مشخصات سند ) Quick Parts (، تصویرها ) Picture ( یا شی ء های چندرسان ه ای ) Clip Art را در سرصفحه ها یا پاصفحه ها درج کرد.
ایجاد صفحات با سربرگ های زوج و فرد  و متفاوت

در گروه Options این سربرگ، فعال کردن گزینه ی Different first page باعث می شود که بتوان برای اولین صفحه ی سند، سرصفحه و پاصفحه ی متفاوتی تعریف کرد. با استفاده از گزینه ی Different odd and even می توان برای صفحه های زوج و فرد، سرصفحه و پاصفحه های متفاوتی تعریف کرد. اگر بخواهید هنگام کار بر روی سرصفحه یا پاصفحه، محتوای اصلی سند نمایش داده نشود، گزینه ی Show Document Text را غیرفعال کنید.
همچنین در گروه Position از سربرگ Design ، می توانید در کادرهای Header from Top و Footer from Bottom فاصله ی ناحیه های سرصفحه و پاصفحه را از لبه ی کاغذ مشخص کنید.
برای خارج شدن از ناحیه ی پاصفحه یا سرصفحه، می توانید از ابزار Close Header and Footer استفاده کنید یا روی محتوای اصلی سند دابل کلیک کنید.


| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 9618