s
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
آموزش تنظیم کاراکترها از کادر محاروه ای Font در ورد
تنظیم قلمها در ورد آشنایی با کادر font فاصله بین کاراکترها در ورد جلوه ویژه به کاراکترها در ورد آشنایی با نحوه تنظیمات و تغییر قالب بندی قلم ها از کادر محاوره ای Fontیک روش دیگر برای تنظیمات حرفه ای تر قلم ها (بجز فرمانهای و کلیدهای در گروه Font)استفاده از
جواد سقای حسینی یکشنبه 13 مرداد 1392
آشنایی با نحوه تنظیمات و تغییر قالب بندی قلم ها از کادر محاوره ای Font
یک روش دیگر برای تنظیمات حرفه ای تر قلم ها (بجز فرمانهای و کلیدهای در گروه Font)استفاده از کارد محاوره FONT در ورد می باشد . برای دسترسی به این کادر باید انتخاب علامت فلش در گروه Font کادر محاور ه ای Font را باز کنید.
1-در قسمت Complex scripts نوع، سبک و اندازه ی قلم متن های فارسی و در قسمت Latin text همین مشخصه ها را برای قسمت های لاتین متن تنظیم کنید. 2-در قسمت All text میتوان رنگ متن را از مجموعه رنگ های Font color مشخص کرد و 3-اگر بخواهید متن زیر خط دار باشد نوع خط مورد نظر را از لیست Underline style انتخاب کنید که با انتخاب این خط، گزینه  Underline color فعال شده و می توانید رنگ آن خط را انتخاب کنید.
4-در قسمت Effects با انتخاب هر کدام از گزینه هایی که توضیح آنها در زیر ، می توانید به متن جلوه های ویژه بدهید، و تغییرات آن را در قسمت Preview مشاهده کنید.

Strikethrough روی متن یک خط افقی کشیده شود.
Double strikethrough دوخط افقی روی متن م ی کشد.
Superscript متن مورد نظر در ترازی بالاتر از خط زمینه و با اندا ه ی کوچک تر قرار می گیرد.
Subscript متن مورد نظر با اندازه ی کوچک تر در ترازی پایین تر از خط زمینه قرار می گیرد.
Shadow کاراکترهای متن را سایه دار م ی کند.
Outline کاراکترهای متن را توخالی می کند.
Emboss متن را برجسته نشان می دهد.
Engrave متن را به صورت تورفته جلوه م ی دهد.
Small caps کلمه های لاتین را به حرف های بزرگ و با سایز کوچک تبدیل می کند.
All caps کلمه های لاتین را به حر ف های بزرگ و با سایز بزرگ تبدیل می کند.
Hidden باعث می شود که متن مورد نظر مخفی شود.
فاصله ی بین کاراکترها
در کادر محاور ه ای Font با انتخاب زبانه ی Character Spacing  می توانید فاصله ی بین کاراکتر ها و محل قرار گیری کلمه ها را نسبت به خط زمینه (خط زمینه، خطی است که موقعیت کاراکترها را در متن تعیین می کند و جایگیری آنها در سطر نسبت به آن تنظیم میشود)مشخص کنید.
در قسمت Scale می توان فاصله ی بین کاراکترهای متن را با مقیاس معینی کم یا زیاد کنید؛
انتخاب اعداد کمتر از 1٠٠ % موجب کاهش این فاصله و اعداد بیشتر از 1٠٠ % فاصله ی بین
کاراکترها را افزایش می دهد.
در لیست گزینه ی Spacing با انتخاب Expanded یا Condensed می توانید با قرار دادن عددی برحسب pt در کادر By فاصله ی بین حر ف ها را افزایش یا کاهش دهید.
کار گزینه ی Position تغییر موقعیت متن نسبت به خط زمینه می باشد. با انتخاب Raised یا lowered و تغییر عدد کادر By می توانید متن را به میزان دلخواه بالاتر یا پایین تر از خط زمینه ببرید.


| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 2670