صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
کار تحقیقی بررسی دستور موقت (دادرسی فوری) در ق. ا. د . م ایران
کار تحقیقی دستور موقت کار تحقیقی دادرسی فوری بررسی دستور موقت در آ.د. م تشریفات صدور دستور موقت
جواد سقای حسینی یکشنبه 26 مرداد 1393
کار تحقیقی حقوق با عنوان » بررسی دستور موقت (دادرسی فوری) در ایران
بخشی از چکیده:بطور کلی در سیستم قضایی ما یکی از مواردی که به حق از ضروریات بوده و توسط قانونگذار به آن پرداخته شده دادرسی فوری یا همان دستور موقت است که اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم ما به درستی درک شده و به آن پرداخته شود جلو بسیاری از تضییع حقوق افراد جامعه را خواهد گرفت و چه بسا موجبات تسهیل در رسیدگی به دعوای اصلی و جلوگیری از اطاله دادرسی بی مورد را فراهم خواهد آورد با  توجه به نوع نگرش آیین دادرسی مدنی، می توان دستور موقت را دادرسی فوری نامید چرا که در تقسیم بندی فصول و بخش های آیین دادرسی مدنی ، تحت عنوان مبحث ششم بحثی با عنوان دادرسی فوری آمده که با مورد مداقه قرار دادن مواد بعدی آن ،(مواد310تا325) به طور کلی بحثی فراتر از دستور موقت نمی بینیم. براین اساس می توان چنین استنباط نمود که نظر قانونگذار ازاین بحث به نوعی رسیدگی اورژانسی به بعضی از دعاوی می باشد. شاید دغدغه قانونگذار از گنجاندن چنین مواد قانونی در متن آیین دادرسی مدنی  به نوعی ...
واژگان کلیدی: دستور موقت ، دادرسی فوری ، تامین خواسته ، تشریفات صدور دستور
http://www.samenblog.com/uploads/c/copynet/156887.jpg
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : دارد
تعداد صفحات : 80 صفحه
قیمت :24000
مشاهده فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

  عنوان
1   چکیده:
4   مقدمه :
4   پيشينه تاريخي دستور موقت
6   تعريف دستور موقت در قانون :
6   فلسفه دستور موقت :
7   مباني دستور موقت :
13   شرایط دستور
13   بند اول: شرایط مطالبه دستور
24   بند سوم: دادرسی فروی در قوانین خاص
29   مبحث اول : مقام و مرجع صالح
29   گفتار اول : مقام صالح
30   گفتار دوم: مرجح صالح- صلاحیت دادگاه
31   بند اول: مرجع صالح
38   نظرهای ابرازی:
39   مبحث دوم : رسیدگی و تصمیم دادگاه
39   گفتار اول : رسیدگی دادگاه
44   ب- 2- ضرورت یا عدم ضرورت حضور طرفین
45   ب ـ 3ـ تأمین و ضرورت آن
51   گفتار دوم : تصمیم دادگاه
56   مبحث اول : ابلاغ و اجرای دستور
56   گفتار اول: ابلاغ
57   گفتار دوم: اجرای دستور موقت
58   مبحث دوم : آثار دستور
58   گفتار اول : اثر فوری
59   گفتار دوم : بقاء دستور
60   گفتار سوم: عدم تأتیر در ماهیت دعوا
61   گفتار چهارم: اعتبار امر قضاوت شده
62   مبحث سوم : دستور موقت و خسارت خوانده
62   گفتار اول: زمان مطالبه خسارت
63   گفتار دوم: ورود خسارت
63   گفتار سوم: درخواست یا دادخواست
64   گفتار چهارم: جبران خسارت از تأمین
66   گفتار پنجم: جهات مطالبه خسارت
67   مبحث چهارم: پایان دستور موقت
67   گفتار اول : اجرای دستور موقت
68   گفتار دوم: تودیع تأمین متناسب از سوی طرف
68   گفتار سوم: برطرف شدن جهت دستور
70   گفتار پنجم : استرداد دادخواست ، دعوا و انصراف کلی از دعوا
70   گفتار ششم : شکست در دعوی اصلی
71   نتیجه گیری
72   نکات کلیدی در دستور موقت
78   منابع و ماخذ:

جهت خرید: با واریز 24000 تومان به شماره کارت 9298-3903-9918-6037 به نام جواد سقای حسینی و دریافت کد پیگیری و تماس با شماره همراه:09148914157 یا 04142264420  کد پیگیری را اعلام نمایید تا مقاله به ایمیل مورد نظر شما ارسال گردد.

امکان خرید صفحه ای : قیمت واحد هر صفحه 300 تومان می باشد که میتوانید شماره صفحه های مورد نظرتان را از فهرست مطالب انتخاب نموده و اعلام کنید .

مشاهده بانک کارتحقیقی رشته حقوق به سایت کپی نت دانشجو (کلیک کنید)

 


| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 902